जाहिरात

लग्नातील उखाणे | मराठी उखाणे नवरी साठी | मराठी उखाणे नवरदेवासाठी | सोपे उखाणे

  मराठी उखाणे नवरी साठी


  माहेर तसं सासर, नाते संबंधही जुने,
  _ _ _रावं आहेत सोबत, मग मला कशाचे उणे.

  खडी साखरेची गोडी अन् फुलांचा सुगंध,
  _ _ _रावांच्या संसारात, स्वर्गाचा आनंद.

  पंच पक्वांनाच्या ताटात, वाढले लाडू पेढे,
  _ _ _रावांचे नांव घेतांना, कशाला आढे वेढे.

  मी नव्हती सुंदर तरीही मला निवडले,
  _ _ _रावांचे हेच रुप मला फार आवडले.

  संसार रुपी वेलीचा, गगनात गेला झुला,
  _ _ _रावांचे नांव घेते, आशीर्वाद द्यावा मला.

  कपाळावर कुंकु, हिरवा चुडा हाती,
  _ _ _रावं माझे पति, सांगा माझे भाग्य किती.

  सनई आणि चौघडा, वाजे सप्त सुरात,
  _ _ _रावांचे नांव घेते, _ _ _च्या घरात.

  महादेवाच्या मंदिराला सोन्याचा कळस
  _ _ राव माझे वृंदावन, मी त्यांची तुळस

  कानातल्या झुमक्याला मोती लावले शंभर.
  _ _ _ _ _राव आहेत लाखात एक नंबर..

  गोड गोड लाडू खमंग चिवडा..
  _ _ _राव मला तुम्ही जन्मो जन्मी निवडा.

  लाल मणी तोडले काळे मणी जोडले,
  _ _ _रावांसाठी मी माहेर सोडले..

  दही, दूध, तूप आणि लोणी,
  _ _ _रावांचे नाव घेते मी त्यांची राणी.

  जेजुरीचा खन्डोबा तुळजापुरची भवानी,
  _ _ _ रावांची मी आहे अर्धागीनी..

  लग्नाचे बंधन घातले मंगळसूत्र,
  _ _ _चे नाव घेऊन आयुष्याचे सुरु झाले नवे सत्र.

  नाजूक अनारसा साजूक तुपात तळावा,
   _ _ _रावांसारखा पती जन्मोजन्मी मिळावा.

  दोन शिंपले एक मोती, दोन वाती एक ज्योती,
  _ _ _राव माझे पती, मी त्यांची सौभाग्यवती.

  पूजेचा प्रसाद बनवला होता तूपात..
  _ _ _आणि मी नेहमी राहू सोबत एकमेकांच्या सुखदुःखात.

  शंकरासारखा पिता गिरजेसारखी माता,
  _ _ _ सारखी राणी मिळाली स्वर्ग आला हाता.

  भाव तेथे शब्द शब्द तेथे कविता,
  _ _ _रावांचे नाव घेते तुमच्या आग्रहा करीता.

  "मोहमाया स्नेहाची जाळी पसरली घनदाट,
  _ _ _चे बरोबर बांधली जीवनाची गाठ”.

  एक तीळ सातजण खाई,
  _ _ _रावांना जन्म देणारी धन्य ती आई.

  आकाशाच्या अंगणात सूर्य चंद्राचा दिवा,
  _ _ _रावांचा सहवास मला जन्मोजन्मी हवा.

  संसाररूपी सागरात पती-पत्नीच्या नौका,
  _ _ _रावांचे नाव घेते, सर्वजण ऐका.

  संसाराच्या सारीपाटाची लागली मला चाहूल.
  _ _ _रावांच्या आयुष्यात मी, आज टाकलं पहिलं पाऊल.
   
  चांदीची जोडवी लग्नाची खूण,
  रावांचे नाव घेते, _ _ _ची सून.

  दारि होता टेबल त्यावर होता फोन,
  _ _ _ रावांनी पिक्चर दाखवला "हम आपके है कौन?"

  अंगणी होती तुळस, तुळशीला घालत होते पाणी,
  आधी होते मी आई बाबाची तान्ही, आता आहे _ _ _रावांची राणी.

  सौभाग्याचं कुंकू कपाळी सजलं,
  पत्नीच्या नात्यानं _ _रावांनां मनोमनी पुजल.

  जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने,
  _ _ _रावांचे नांव घेते, पत्नी या नात्याने.

  यमुनेच्या काठी कृष्ण वाजवी बासरी,
  _ _ _रावांच्या साथीने सुखी मी सासरी.

  सोन्याच्या ताटात खडीसाखरेची वाटी,
  _ _ _रावांचा नाव घेते सात जन्मासाठी.

  पूजेच्या साहीत्यात, उदबत्तीचा पुडा,
  _ _ _रावांच्या नावाने, भरला सौभाग्याचा चुडा.

  साडी घालते फॅशनची पदर लावते साधा,
  _ _ _राव माझे कृष्ण तर मी त्यांची राधा.

  तिरंगी झेंडयाला वंदन करते वाकून,
  _ _ _रावांच नाव घेते तुमचा मान राखून..

  "माहेरच्या" अंगणात वाढली ही संस्काराची तुळस,
  _ _ _रावांचे नाव घेत मी गाठीन मानाचा कळस.

  मातीत माती, माझ्या गावातली माती,
  _ _ _रावांच्या नावाचं, कुंकू लावलंय माथी.

  पंढरी आहे, विठू माऊलींचं स्थान,
  _ _ _रावांना आहे, गावी खूपच मान.

  तुमच्या आशीर्वादानं सजला, _ _चा सोहळा,
  _ _ _रावांचं नाव ऐकायला, पूर्ण गाव झालंय गोळा.

  _ _ _ला जाताना लागतो, _ _ _चा घाट,
  अख्ख्या गावात नाही कुणाचा रावांसारखा थाट.

  जरतारी पैठणीवर शोभे, कोल्हापुरी साज,
  _ _ _रावांच नाव घेऊन, गृहप्रवेश करते आज.

  शुभवेळी शुभदिनी आली आमची वरात,
  _ _ _ रावांचे नाव घेऊन टाकते पहिले पाऊल घरात.

  बाप्पापुढे मांडले, प्रसादाचे ताट,
  _ _ _ रावांमुळे मिळाली माझ्या आयुष्याला वाट.

  चांदीच्या ताटात सोन्याचा साज,
  _ _ _रावचं माझे हृदय राज.

  उंबरठ्यावरील माप देते सुखी जीवनाची चाहूल,
  _ _ _रावांच्या जीवनात टाकते मी आज पहिलं पाऊल.

  आकाशाच्या प्रागंणात ब्रन्हा विष्णु आणि महेश,
  _ _ _रावांच नाव घेते आणि करते मी गृहप्रवेश.

  मंगलसुत्रातील दोन वाट्या सासर आणी माहेर, 
  _ _ _रावांनी दिला मला सौभाग्याचा आहेर.

  गोऱ्या गोऱ्या हातावर रेखाटली मेहंदी,
  _ _ _रावांचे नाव घेण्याची वारंवार येवो संधी.

  पार्वती ने पन केला महादेवालाच वरीन,
  _ _ _रावांच्या साथीन, आदर्श संसार करीन.

  नांदा सौख्यभरे दिला सर्वांनी आशीर्वाद,
  _ _ _रावांचे नाव घेते द्या सत्यनारायणाचा प्रसाद.

  दोन जीवांचे मिलन जणू शत-जन्माच्या गाठी.
  _ _ _रावांचे नाव घेते तुमच्या साठी.

  गणपतीला आवडतात दुर्वा, कृष्णाला आवडते तुळशी,
  _  _ _रावांच नाव घेते हळदी कुंकवाच्या दिवशी.

  गळ्यात मंगळसूत्र, मंगळसूत्रात डोरलं,
  _ _ _रावांचं नाव माझ्या हृदयात कोरलं.

  यमुनेच्या जलावर पडेली ताजमहालाची सावली,
   _ _ _रावांना जन्म देणारी धन्य ती माऊली.

  चंद्र उगवला नभी, रजनीला लागली चाहूल,
  _ _ _रावांच्या पहिलं घरात मी टाकते पाऊल.

  रक्षण मातृभूमी र्वे करतो. फौजी माझा हौशी,
  _ _ _ चं नाव घेते सव्वीस जानेवारीच्या दिवशी.

  मंदिराचे वैभव परमेश्वराची मूर्ती,
  _ _ _रावांचे नाव घेऊन करीन इच्छापूर्ती.

  जेव्हा दिला _ _ _ रावांच्या हातात हात
  तेव्हाच ठरवले आहे मी माझ्या मनात
  सुखात तर देईलच तुझी साथ
  परंतु जोपर्यंत आहे माझ्या श्वासात श्वास तोपर्यंत दुःखातही सोडणार नाही _ _ _ रावांचा हात.

  चिवड्यात घालतात खोबऱ्याचे काप, 
  _ _ _रावां समवेत ओलांडते माप.

  सोन्याच्या अंगठीवर नागाची खुन,
  _ _ _रावांचे नाव घेते _ _ _ची सुन.

  कामाची सुरवात होते श्रीगणेशापासून,
  _ _ _रावांचे नाव घेण्यास सुरवात केली आजपासून.

  साजूक तुपात नाजूक चमचा,
  _ _ _रावांचे नाव घेते, आशीर्वाद असु दे तुमचा.

  हिमालय पर्वतावर बर्फाच्या राशी,
  रावांचे नाव घेते _ _ _च्या लग्नाच्या दिवशी

  रिमझिम जलधारा बरसतात धरतीच्या
  कलशात,
  _ _ _ रावांचे नाव घेते असु द्या लक्षात

  महादेवाच्या पिंडीला बेल वाहते वाकुन,
  _ _ _रावांचे नाव घेते सर्वांचा मान राखुन.

  जेजुरीचा खन्डोबा, तुळजापुरची
  भवानी,
  _ _ _रावांची आहे मी अर्धांगिनी

  पिवळा पितांबर श्रीकृष्णाच्या अंगावर घातला 
  _ _ _रावांच्या जीवनासाठी स्त्री जन्म घेतला.

  संक्रांतीचे उखाणे

  गोकुळा सारखं सासर, सारे कसे हौशी,
  _ _ _रावांचे नांव घेते, तिळ संक्रांती च्या दिवशी.

  नाकातल्या नाथिला सोन्याचा साज,
  _ _ _रावांचं नाव घेते मकर संक्रांत आहे आज.

  संक्रांतीच्या सणाला असतो सुगड्याचा मान,
  _ _ _रावांच्या जीवावर देते हळदीकुंकाच वाण.

  संक्रांतीला असते तीळ गुळाचे वान,
  _ _ _रावांनी दिला मला सौभाग्याचा मान.

  मराठी उखाणे नवरदेवासाठी

  जाई जुई च्या फुलांचा दरवळला सुगंध,
  _ _ _च्या सहवासात झालो मी धुंद.


  गोऱ्या गोऱ्या गालावरती तीळ काळा काळा,
  _ _ _च्या गोड हास्याचा, मला लागलाय लळा.

  लहानसहान गोष्टींनीही आधी व्हायचो त्रस्त,
  _ _ _आल्यापासून झालंय, आयुष्य खूपच मस्त.

  आकाशाच्या पोटात चंद्र, सूर्य, तारांगणे,
  _ _ _ च नाव घेतो तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे.

  आकाशात उडतोय पक्ष्यांचा थवा,
  _ _ _चं नाव घ्यायला उखाणा कशाला हवा!

  कॉमेडी उखाणे नवरीसाठी

  स्वयंपाक येत नाही म्हणून _ _ _ राव माझ्यावर   रागावले,
  मग काय पहिल्याच दिवशी जेवण मी झोमॅटोहून मागवले..🤣

  कोरोनाच्या काळात लग्न म्हणजे टास्क,
  जिलेबीचा घास देते काढ तोंडावरचा मास्क.🤣

  बटाट्याला हिंदीमध्ये म्हणतात आलू...
  _ _ _राव दिसतात साधे, पण आहेत खूप चालू.

  दुधाला लावले ईरजन त्याची झाली दही,
  _ _ _आणि माझी जोडी एकदम आहे सही.

  कॉमेडी उखाणे नवरदेवासाठी

  साखरेचे पोते सुई ने उसवले,

  _ _ _ने मला पावडर लाऊन फसवले.


  टिप्पणी पोस्ट करा

  1 टिप्पण्या

  1. मी आहे CPU तर ही आहे Computer मी आहे charger तर ही आहे laptop ------ नाव घ्यायला मी आहे नेहमी हजर

   उत्तर द्याहटवा