नोव्हेंबर, २०२२ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक १८ | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 18
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक १९ | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 19
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक २० | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 20
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक २१ | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 21
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक २२ | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 22
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक २३ | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 23
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक २४ | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 24
श्री विष्णू सहस्त्रनाम श्लोक मराठी भावार्थ  श्लोक २५ | vishnu sahastranam marathi Bhavarth shlok 25